ITM Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E-001290/2015

Tájékoztatás jogorvoslati kérelem benyújtásáról

Tájékoztatás jogorvoslati kérelem benyújtásáról

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a középfokú felvételi eljárás keretében, az intézmény döntése ellen a nagykorú tanuló vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője (szülő, gyám vagy gondnok) a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat, a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 37.§. (1). bekezdése alapján.

 

A jogorvoslati kérelem benyújtható postai úton, online elektronikus formában, illetve kivételes esetben személyes ügyintézés keretében is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskoláinkban a dolgozók és az Önök egészségének védelme érdekében jelenleg szünetel a személyes ügyintézés, ezért kérjük, hogy a járványügyi előírások szigorú betartása érdekében a személyesen történő benyújtástól - lehetőség szerint – eltekinteni szíveskedjenek!

 

A jogorvoslati kérelem benyújtás határideje:

•             elektronikus úton 2020. május 15. (személyes ügyintézés esetén is)

•             postai úton 2020. május 19. (kézbesítés határnapja)

 

Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre, jogszabálysértésre vagy méltányosságra hivatkozással a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatójához címezve (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.), de annak az intézménynek a vezetőjéhez kell benyújtani, amely  a tanuló felvételi kérelmével kapcsolatos elsőfokú döntést hozta.

 

A jogorvoslati kérelmet kizárólag az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, mely kérelemhez csatolni szükséges az iskola felvételt elutasító döntését.

A jogorvoslati kérelem benyújtásával kapcsolatos további felvilágosítást – megkeresésük esetén- iskoláink nyújtanak elektronikus formában vagy telefonos elérhetőségeiken.

 

Nyomtatvány a jogorvoslati kérelemhez

                                                                                                                                                  

 

Főigazgató